Asia Challenger League Season 1

Esports Forecasts
TimeRatingTeamW%W%TeamRating
Aug 14, 2019
07:00PROVCobra Gaming--1 — 3--Vampire Gaming931
04:00PROVTeam Ethereal--1 — 2--Vampire Gaming931
Aug 13, 2019
10:00931Vampire Gaming--2 — 0--Hero GamingPROV
07:00PROVHero Gaming--2 — 0--Team Sincere1046
04:00931Vampire Gaming--2 — 0--Revenge GamingPROV
Aug 12, 2019
10:00PROVTeam Ethereal--0 — 2--Cobra GamingPROV
07:00PROVHero Gaming--0 — 2--Cobra GamingPROV
04:00931Vampire Gaming--1 — 2--Team EtherealPROV
Aug 11, 2019
04:00PROVTeam Destiny.--0 — 2--Cobra GamingPROV
Aug 10, 2019
10:00937Vampire Gaming391 — 261Hero Gaming994
07:00PROVTeam Destiny.--0 — 2--Revenge GamingPROV
04:00PROVCobra Gaming--1 — 2--Team EtherealPROV
Aug 09, 2019
10:00937Vampire Gaming--2 — 0--Team GalaxyPROV
07:00994Hero Gaming--1 — 2--Team Destiny.PROV
04:00PROVRevenge Gaming--2 — 0--Team EtherealPROV
Aug 08, 2019
10:45PROVTeam Galaxy--2 — 1--Revenge GamingPROV
07:001047Team Sincere--0 — 2--Cobra GamingPROV
04:00PROVTeam Ethereal--0 — 2--Hero Gaming994
Aug 07, 2019
10:00PROVRevenge Gaming--0 — 2--Cobra GamingPROV
07:001047Team Sincere--0 — 2--Team GalaxyPROV
04:00937Vampire Gaming--2 — 0--Team Destiny.PROV
Aug 06, 2019
10:00PROVCobra Gaming--0 — 2--Vampire Gaming937
07:00994Hero Gaming--1 — 2--Team GalaxyPROV
04:001047Team Sincere--2 — 0--Team EtherealPROV
Aug 05, 2019
10:00PROVTeam Ethereal--2 — 1--Team GalaxyPROV
07:001047Team Sincere--2 — 0--Team Destiny.PROV
04:00PROVTeam Ethereal--2 — 0--Vampire Gaming937
Aug 04, 2019
10:001080Team Sincere800 — 220Vampire Gaming903
07:00PROVTeam Galaxy--0 — 2--Team Destiny.PROV
04:00994Hero Gaming--2 — 0--Revenge GamingPROV
Aug 03, 2019
10:00PROVTeam Galaxy--0 — 2--Cobra GamingPROV
07:001080Team Sincere--1 — 2--Revenge GamingPROV
04:00PROVTeam Destiny.--1 — 2--Team EtherealPROV
Aug 02, 2019
10:00PROVRevenge Gaming--0 — 2--Vampire Gaming903
07:00PROVCobra Gaming--0 — 2--Hero GamingPROV
04:001080Team Sincere--2 — 1--Hero GamingPROV